Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: 
Khẳng định vị thế hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học du lịch; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao ngành du lịch. 
 
Tầm nhìn:
Đến năm 2020, Khoa Du lịch học phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín, có thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu du lịch không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.

 

 

Tác giả: Admin ; xuất bản: 27/02/2017 | 14:29


Liên kết
Top