Tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức du lịch để thi cao học chuyên ngành Du lịch

Khoa Du lịch học xin gửi thông báo về việc tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức du lịch vào tháng 11 và 12/2017. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.


Tác giả: Admin ; xuất bản: 03/10/2017 | 11:14


Liên kết
Top