Thông tin về ngày hội tuyển dụng của khách sạn Crowne Plaza West Hanoi

Ngày 31/3/2018, khách sạn Crowne Plaza Wet Hanoi có ngày hội tuyển dụng. Thông tin chi tiết trong 2 link dưới đây:

-Link IHG Vietnam Career: https://www.facebook.com/IHGVietnamCareers/

-Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/2047740438837432/

Các bạn sinh viên quan tâm đến cơ hội làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn nhớ đến tham dự nhé.

 

 


Tác giả: Admin ; xuất bản: 20/03/2018 | 09:38


Liên kết
Top