Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh:

-  Thi tuyển với các môn thi sau đây:

+ Môn thi Cơ bản: Đại cương Văn hóa Việt Nam

+ Môn thi Cơ sở: Cơ sở du lịch học

+ Môn Ngoại ngữ: Chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

      Danh mục các học phần bổ sung kiến thức:

TT

Tên học phần

Đối tượng ngành khác

Đối tượng ngành gần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

 1.  

Nhập môn khoa học du lịch

3

0

 1.  

Kinh tế du lịch

3

0

 1.  

Văn hóa du lịch

3

0

 1.  

Địa lý du lịch

3

0

 1.  

Marketing du lịch

3

3

 1.  

Quản trị kinh doanh khách sạn

3

3

 1.  

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

3

 1.  

Tổng quan sự kiện

3

3

 1.  

Hướng dẫn du lịch

3

3

 1.  

Kinh doanh dịch vụ bổ sung

0

3

 1.  

Điểm tuyến du lịch

0

3

 

Tổng cộng:

27

21


Tác giả: Admin ; xuất bản: 16/02/2017 | 23:33


Liên kết
Top