Thông báo v/v: Học bổ sung kiến thức để thi cao học Du lịch 11&12/2017

Khoa Du lịch học xin gửi thông báo về việc tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức du lịch vào tháng 11 và 12/2017. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.


Tác giả: Admin ; xuất bản: 03/10/2017 | 11:23


Liên kết
Top