Thông báo chọn sinh viên đi giao lưu văn hóa tại Đại học Quảng Tây - Trung Quốc

Nhà Trường thông báo chọn sinh viên đi giao lưu văn hóa tại Đại học Quảng Tây - Trung Quốc từ ngày 26/11 - 2/12/2017. 

Số lượng: 05 sinh viên 

Yêu cầu: 

- Sinh viên K59, K60 QTKS, QTDVDL&LH 

- Thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Trung, có chứng chỉ) 

- Ưu tiên sinh viên NCKH 

- Điểm học tập từ 2.8 

- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 

Chi phí: 

- ĐH Quảng Tây chi trả chi phí học tập, ở và đi lại 

- SV tự túc chi phí visa, tiền xe đi - về HN - Hữu Nghị Quan - HN, ăn, sinh hoạt phí cá nhân 

Thời hạn nộp đăng ký: 13/10/2017 về Khoa qua Trợ lý CTSV ThS Đinh Nhật Lê 

Thông tin chi tiết xem tại đây 


Tác giả: Admin ; xuất bản: 10/10/2017 | 14:47


Liên kết
Top