Lịch tuần Từ 25/05/2020 - 31/05/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 39

    TỪ NGÀY: 25- 05

    ĐẾN NGÀY: 31 - 05

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

25-05

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

15:00

Khoa Du lịch học làm việc với Nhà trường về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa

P. 506 Nhà E

 

Kính mời thầy cô toàn Khoa

THỨ BA

26-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

27-05

PTK.V.H.Lan

14:00

Đại diện BCNK họp về hoạt động website nhà trường

P. 304 Nhà E

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

28-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

29-05

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

30-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

31-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 23/05/2020 | 20:43


Liên kết
Top