Lịch tuần Từ 23/09/2019 - 29/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 04

    TỪ NGÀY: 23 - 09

    ĐẾN NGÀY: 29 - 09

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

23-09

TK.P.H.Long

8:00

TK.P.H.Long chấm thi cao học

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

24-09

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

25-09

PTK.V.H.Lan

13:00

TK. P.H.Long dự hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh

P. Họp Khoa

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

26-09

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

27-09

BCNK

18:00

FTS show kỷ niệm ngày du lịch thế giới

Tầng 8 nhà E

 

Kính mời thầy cô toàn Khoa

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

28-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

29-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 22/09/2019 | 21:19


Liên kết
Top