Lịch tuần Từ 16/09/2019 - 22/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03

    TỪ NGÀY: 16 - 09

    ĐẾN NGÀY: 22 - 09

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

16-09

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

17-09

PTK.N.N.Dung

14:00

BCNK, Chủ tịch HĐKHĐT, CN các Bộ môn, TLĐT họp nhóm nòng cốt điều chỉnh chương trình đào tạo

P.307 nhà E

 

BCNK,

Thầy Thanh, cô Hòa, Thầy Hùng, thầy Lê Anh,

TLĐT.T.K.Chi

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

18-09

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

19-09

PTK.N.N.Dung

 

14:00

PTK.N.N.Dung họp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020

P. 304 Nhà E

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

20-09

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

21-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

22-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 15/09/2019 | 16:36


Liên kết
Top