Lịch tuần Từ 15/06/2020 - 21/06/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 42

    TỪ NGÀY: 15- 06

    ĐẾN NGÀY: 21 - 06

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

15-06

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

16-06

PTK.N.N.Dung

8:00

TK.P.H.Long dự Hội thảo: “Định hướng quản lý vùng bờ, Quản lý Rừng, Quản lý Tài nguyên nước và Phát triển Du lịch – Cảng biển, tại khu Kinh tế Phú Quốc…”

Phú Quốc

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

17-06

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

18-06

PTK.N.N.Dung

 

8:00

TK.P.H.Long dự Hội thảo: “Phát triển mo hình làng nghề du lịch và làng di sản – du lịch trong khu vực đồng bằng sông Hồng”

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

19-06

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

20-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

21-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 13/06/2020 | 22:03


Liên kết
Top