Lịch tuần Từ 11/05/2020 - 17/05/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37

    TỪ NGÀY: 11- 05

    ĐẾN NGÀY: 17 - 05

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

11-05

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

12-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

13-05

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

14:00

Đại hội chi bộ Khoa Du lịch học

P. 302 Nhà E

 

Toàn bộ đảng viên Chi Bộ

THỨ NĂM

14-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

15-05

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

16-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

17-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 10/05/2020 | 22:41


Liên kết
Top