Lịch tuần Từ 10/06/2019 - 16/06/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25

    TỪ NGÀY: 10 - 06

    ĐẾN NGÀY: 16 - 06

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

10-06

BCNK

8:00

TK.P.H.Long họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Bộ VHTT&DL

   

PTK.N.N.Dung

         

THỨ BA

11-06

PTK.N.N.Dung

8:00

TK.P.H.Long và ThS.B.N.Quỳnh tham gia dự án TOURIST đến hết ngày 14/06

Thái Lan

   
           

THỨ TƯ

12-06

PTK.V.H.Lan

         

TK.P.H.Long

         

THỨ NĂM

13-06

PTK.N.N.Dung

         

PTK.V.H.Lan

         

THỨ SÁU

14-06

TK.P.H.Long

         
         

THỨ BẢY

15-06

           
           

CHỦ NHẬT

16-06

           
           

Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 10/06/2019 | 09:27


Liên kết
Top