Lịch tuần Từ 09/09/2019 - 15/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02

    TỪ NGÀY: 09 - 09

    ĐẾN NGÀY: 15 - 09

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

09-09

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

10-09

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

11-09

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

12-09

PTK.N.N.Dung

 

14:00

Họp hội đồng đào tạo Khoa mở rộng và họp Khoa đầu  năm  học 2019 - 2020

Phòng họp Khoa

 

Kính mời Thầy Thanh, Cô Hòa và các thầy cô toàn Khoa

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

13-09

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

14-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

15-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 07/09/2019 | 21:40


Liên kết
Top