Lịch tuần Từ 09/03/2020 - 15/03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

    TỪ NGÀY: 09- 03

    ĐẾN NGÀY: 15 - 03

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

09-03

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

15:00

TK.P.H.Long xét duyệt đề tài khoa học

Bộ KHCN

 

 

THỨ BA

10-03

PTK.N.N.Dung

8:00

TK.P.H.Long dự hội thảo: “Định hướng phát triển Du lịch – Cảng biển tại Khu kinh tế Phú Quốcđến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050” đến hết ngày 11/03

Phú Quốc

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

11-03

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

12-03

PTK.N.N.Dung

 

8:30

TK.P.H.Long xét duyệt đề tài khoa học

Bộ KHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

13-03

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

14-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

15-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 10/03/2020 | 17:34


Liên kết
Top