Lịch tuần Từ 08/06/2020 - 14/06/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 41

    TỪ NGÀY: 08 - 06

    ĐẾN NGÀY: 14 - 06

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

08-06

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

09-06

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

10-06

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

11-06

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

12-06

BCNK

7:30

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên

P. 401 nhà G

 

Kính mời thầy cô toàn Khoa

8:00

PTK.V.H.Lan & TLĐT.T.K.Chi dự Hội nghị công tác đào tạo năm 2020

P. 304 Nhà E

 

 

THỨ BẢY

13-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

14-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 08/06/2020 | 08:29


Liên kết
Top