Lịch tuần Từ 07/10/2019 - 13/10/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 06

    TỪ NGÀY: 07 - 10

    ĐẾN NGÀY: 13 - 10

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

07-10

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

08-10

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

09-10

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

10-10

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

11-10

BCNK

8:00

TK. P.H.Long đi dự chương trình “Suy nghĩ về Hòa bình”  (đến hết ngày 20/10)

Nhật Bản

 

 

8:00

PTK.V.H.Lan tham gia đoàn khảo sát đề tài (đến hết ngày 14/10)

Quảng Ninh

 

 

THỨ BẢY

12-10

 

8:00

Đại diện BCNK, TLĐT.T.K.Chi, TLCTCTSV.Đ.N.Lê, CVHT các lớp dự Hội nghị giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập NH 2019 - 2020

Hội trường

tầng 8 nhà E

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

13-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 07/10/2019 | 10:24


Liên kết
Top