Lịch tuần Từ 06/05/2019 - 12/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

    TỪ NGÀY: 06 - 05

    ĐẾN NGÀY: 12 - 05

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

06-05

BCNK

9:30

BCNK họp giao ban các trợ lý Khoa

VP Khoa

 

 

 

 

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

THỨ BA

07-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

08-05

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

09-05

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

10-05

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 06/05/2019 | 08:38


Liên kết
Top