Lịch tuần Từ 02/03/2020 - 08/03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA DU LỊCH HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

    TỪ NGÀY: 02- 03

    ĐẾN NGÀY: 08 - 03

NGÀY

TRỰC KHOA

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

02-03

TK.P.H.Long

10:00

BCNK họp giao ban các trợ lý

VP Khoa

 

 

PTK.V.H.Lan

 

 

 

 

 

THỨ BA

03-03

PTK.N.N.Dung

 

 

 

TK.P.H.Long

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

04-03

PTK.V.H.Lan

8:30

TK.P.H.Long họp giao ban toàn trường

P. 304 Nhà E

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

05-03

PTK.N.N.Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

06-03

BCNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

07-03

 

8:00

BCNK dự Hội nghị Công tác Đảng năm 2020

P.304 nhà E

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

08-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: ThS. T.T. Yến Anh ; xuất bản: 01/03/2020 | 17:23


Liên kết
Top