KHOA DU LỊCH HỌC - CHẶNG ĐƯỜNG MỘT PHẦN TƯ THẾ KỈ

Năm 2020, năm đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào của ngành Du lịch Việt Nam (1960 - 2020), đồng thời là năm kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1995 – 2020).
25 năm là một hành trình dài một phần tư thế kỷ, với nhiều nỗ lực để từng bước khẳng định vị trí cũng như vai trò nổi bật của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao cho ngành Du lịch Việt Nam. Đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng và đặc biệt của thầy và trò Khoa Du lịch học.
Cùng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Khoa Du lịch học trong suốt chặng đường 25 năm vừa qua tại link dưới đây:
https://youtu.be/Lh_CjHA9p5k
 

Tác giả: Admin ; xuất bản: 17/11/2020 | 07:55


Liên kết
Top